Về chương 3: Phương trình sai phân – toán kinh tế.

Thầy tóm tắt lại những kiến thức cần nhớ của chương này. Nội dung khá đơn giản, thầy không đưa bài tập thêm nữa. Các em xem tại đây

About these ads

About tuongnm_phuongdt

Hạnh phúc với những gì đang có
This entry was posted in Toán cao cấp 2 cho ngành Tin học Kinh tế. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s