Category Archives: Toán cao cấp 1

Thông báo giảng đường học bù môn Toán cao cấp 2 lớp Chất lượng cao

Giảng đường học  bủ môn Toán cao cấp 2 lớp chất lượng cao K11 tiết 1,2,3 thứ 2 ngày 15/4/2013: C2 304. Sinh viên chú ý giờ học tiết 1 từ 6h30′ (thực hiện theo giờ mùa hè).

Posted in Toán cao cấp 1 | Để lại phản hồi

ĐIỂM THƯỜNG XUYÊN LỚP TOÁN CAO CẤP 1 N04

Sinh viên lớp TOÁN CAO CẤP 1 N04 xem điểm thường xuyên tại đây. Điểm này tôi đã thông nhất cách tính trên lớp và thông báo cho những sinh viên có mặt trong buổi học cuối cùng. Chúc các … Continue reading

Gallery | Để lại phản hồi

ĐIỂM THƯỜNG XUYÊN LỚP TOÁN CAO CẤP 1 N02

Sinh viên lớp TOÁN CAO CẤP 1 N02 xem điểm thường xuyên tại đây. Điểm này tôi đã thông nhất cách tính trên lớp và thông báo cho những sinh viên có mặt trong buổi học cuối cùng. Chúc các … Continue reading

Gallery | Để lại phản hồi

ĐIỂM 3 BÀI KIỂM TRA VÀ BÀI TẬP LỚP TOÁN CAO CẤP 1 N04

Sinh viên lớp TOÁN CAO CẤP 1 N04 xem điểm các bài kiểm tra và điểm bài tập (bài 4) tại đây:

Gallery | Để lại phản hồi

ĐIỂM 3 BÀI KIỂM TRA VÀ BÀI TẬP LỚP TOÁN CAO CẤP 1 N02

Sinh viên lớp TOÁN CAO CẤP 1 N02 xem điểm các bài kiểm tra và điểm bài tập (bài 4) tại đây: 

Gallery | 6 phản hồi

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌC

- Lịch học lớp Toán cao cấp 1 N02: Tiết 1,2,3, thứ 6, 09/12/2011 nghỉ, học bù vào tiết 10,11,12, thứ 3, 13/12/2011, tại C2: 101. – Lịch học lớp Toán cao cấp 1 N04: Tiết 10,11,12, thứ 6, 09/12/2011 nghỉ, học … Continue reading

Posted in Toán cao cấp 1 | 4 phản hồi

ĐIỂM KIỂM TRA LỚP TOÁN CAO CẤP 1 N04

Sinh viên lớp  Toán cao cấp 1 N04 xem điểm kiểm tra bài 1, 2, 3 tại đây:

Gallery | Để lại phản hồi

ĐIỂM KIỂM TRA LỚP TOÁN CAO CẤP 1 N02

Sinh viên lớp  Toán cao cấp 1 N02 xem điểm kiểm tra bài 1, 2, 3 tại đây:

Gallery | 2 phản hồi

Bảo vệ: Gửi sinh viên lớp Toán cao cấp 1 N05, N06

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Posted in Toán cao cấp 1

Tài liệu chương 1

Yêu cầu sinh viên K10 đọc thêm 1. Tập hợp 2. Ánh xạ 3. Số phức.

Posted in Toán cao cấp 1 | 6 phản hồi